Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Archives - Tạp chí Kèo nhà cái FUN88
  • Lượng đặt cược miền Bắc từ 49.000 - 50.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược Hà Nội, Hưng Yên 50.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược  Yên Bái, Vĩnh Phúc 49.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược miền Trung và Tây Nguyên từ 48.000 - 52.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược Quảng Trị, Quảng Nam 50.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược Nghệ An 48.000đ/kg
  • Lượng đặt cược Khánh Hòa 49.000đ/kg
  • Lượng đặt cược Lâm Đồng 51.000đ/kg
  • Lượng đặt cược miền Nam từ 51.000 - 55.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược Đồng Nai 53.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược An Giang, Vĩnh Long 52.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược Bến Tre 51.000 đ/kg
  • Lượng đặt cược Cà Mau 55.000 đ/kg
  •  
 • Tiêu chuẩn, Quy chuẩn
  Đó là quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND Kèo tài xỉu 2/8/2023.   Đối với ...
  Kháng sinh được sử dụng trong kèo FUN88 trực tuyến hôm nay với mục tiêu phòng bệnh và trị ...
  Kèo tài xỉu 30/06/2023, Bộ NN&PTNN ban hành Thông tư về Bãi bỏ một số Thông tư ...
  1. Quy định của quốc tế   a) Yêu cầu của Tổ chức Thương mại thế giới ...
  [Tạp chí Kèo nhà cái FUN88] – Bộ trưởng NN&PTNT ban hành Thông tư số ...
  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh nước dùng trong kèo FUN88 trực tuyến hôm nay (QCVN ...
  Quy trình thực hành kèo FUN88 trực tuyến hôm nay tốt trong nông hộ (VietGAHP nông hộ) là những ...
  Kèo tài xỉu 01/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quy chuẩn ...
  Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam ...
  Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan ra kèo casino muối và trứng ...
  QCVN 01-186: 2017/BNNPTNT do Ban biên soạn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia biên soạn, ...
  Quy chuẩn này ký hiệu QCVN 01-151:2017/BNNPTNT do FUN88 biên soạn, Vụ Khoa ...
  TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Hội viên tham gia chơi hữu cơ, ban ...
  Kèo tài xỉu 24/08/2017, Bộ NN&PTNT đã ban hành thông tư số 16/2017/TT về Quy chuẩn kỹ ...
  Tổ chức Dầu cá, bột cá thế giới (IFFO) đã đưa ra những tiêu chuẩn ...
  [Tạp chí Kèo nhà cái FUN88] - TCVN 7083:2002: Sữa và sản phẩm sữa. Xác ...
  [Tạp chí Kèo nhà cái FUN88] - TCVN 5452-1991: Tiêu chuẩn Việt Nam cơ sở ...
  [Tạp chí Kèo nhà cái FUN88] - TCVN 5376-1991: Tiêu chuẩn Việt Nam trại chăn ...